Tomáš Velzel

Narodil jsem se do neúplně a chudé rodiny, které jsem moc nerozuměl.

Přes všechnu snahu mých rodičů jsem si z rodiny odnášel mnoho různých těžkostí.

Bál jsem se, že přes zranění, které jsem utrpěl ve svém dětství nebudu schopen normálního života.

Pak mě ale oslnilo Světlo tak jasné, že se všechny mé strachy zmenšily a já spatřil naději na radostný život.

Snažil jsem se v tom Světle chodit, protože jsem věděl, že mě uzdravuje.

Dokonce jsem v tom Světle začal v sobě nacházet dary, které jsem předtím neviděl.

Potkával jsem zajímavé lidi a stávaly se mi úžasné věci, díky kterým jsem se mnohému naučil.

Dnes je ze mě manžel skvělé ženy Lucie a otec dvou báječných dcer Noemky a Beatky.

Mám radost ze života a těším se, co ještě přinese.

Vše co jsem, jsem díky tomu Světlu!

2. Samuelova 22, 29